درباره ما

لوگو حساب سرا

شرکت حسابسرا فعالیت خود را جهت بهبود فرهنگ مالی و مالیاتی کشور آغاز کرده است و در این راه سعی کرده است بهترین خدمات را ارائه دهد.

مواردی که در ادامه ذکر می شود بخشی از خدمات حساب سرا می باشد:

تحریر دفاتر قانونی

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تهیه نرم افزار حسابداری

راه اندازی سیستم حسابداری

دادرسی مالیاتی

تماس با حساب سرا